Vanemönster

Alla som använder sig av internet kan nog känna igen sig i tanken om att man har väl utvecklade vanemönster. När datorn startat upp kanske det är Facebook, Twitter, mail och nyhetssidan som blir den naturliga följden, men vi har vanebeteenden även när det kommer till e-handel, bankärenden och en rad andra områden. Stiftelsen för internetinfrastruktur har regelbundna undersökningar som syftar till att ge en tydlig bild av hur vi använder oss av internet, och det finns stort intresse för sådan data. När man ser på de grafer som visar internetanvändning bland svenskarna, framträder en bild av ett folk som är starkt kopplat till internet både vad gäller kommunikation vänner emellan, och handel, tjänster och varor av alla tänkbara slag.

Ny ehandel

Bland européerna, är svenskarna långt gångna när det kommer till e-handel. Sju av tio har under de senaste året handlat någon vara eller tjänst via internet. Storbritannien är jämställda med Sverige i denna fråga, tätt följt av andra nordiska länder. Internetutbredningen har kommit att bli riktigt stor i Sverige och det är tydligt att vi hela tiden går i en mer digital riktning. När man läser statistik över våra internetbeteenden står det klart att vi har fått en mycket digital verklighet där all form av kommunikation går över till nätet.

Post Navigation